Fysiikkatestaus

Treenaa fiksusti asiantuntijoiden avulla!

Haluatko selvittää lähtötasosi?

Haluatko ennakoida loukkantumisia ja paikantaa vamma-alttiudet?

Haluatko seurata kehitystä ja nähdä harjoittelusi vaikutuksia paremmin?

Haluatko parantaa omaa treenaamista kun tiedät mihin kannattaa panostaa?

Haluatko buustata motivaatiota mitatuilla tuloksilla?

Testauspaketit

Muscle Performance Assessment

Lihastasapainon, voiman ja räjähtävyyden mittaus, analysointi ja palaute

95€

Testauksen pohjalta luotu yksilöllinen voimaharjoitusohjelma

Seurantamittaus 8-12vk päästä edellisestä mittauksesta

+85€

Osta tästä

Cardio Performance Assessment

Aerobisen kunnon eri osa-alueiden mittaus, analysointi ja palaute

95€

Testauksen pohjalta luotu yksilöllinen kestävyysharjoitusohjelma

Seurantamittaus 8-12vk päästä edellisestä mittauksesta

+85€

Osta tästä

Mitä on fysiikkatestaus?

 

Fysiikkatestaus tarkoittaa yksinkertaistettuna ihmisen kehosta ja perusominaisuuksista tehtyjä mittauksia, joiden avulla voidaan selvittää lähtötasoa, loukkaantumisriskejä tai harjoittelun vaikutuksia terveyden ja suorituskyvyn eri osa-alueisiin.

Yleisimpiä testejä ovat aerobiset kuntotestit, kehonhallinnan ja liikkuvuuden arviointi tai lihasvoiman eri osa-alueiden mittausmenetelmät

Mihin fysiikkatestausta tarvitaan?

Turvallisuus

 • Paikantamaan kehon heikkoudet ja vamma-alttius
 • Lisäämään harjoittelun turvallisuutta
 • Ennakoimaan loukkaantumisia

Motivaatio

 • Faktoihin perustuvan motivaation rakentamiseen
 • Kehityksen todentamiseen
 • Harjoitusinnon lisäämiseen positiivisten tulosten kautta

Fokus

 • Lähtötason määrittelyyn
 • Keskittymisen kohdentamiseen oikeisiin asioihin
 • Harjoitustavoitteiden suunnan tarkistamiseen

Mitä etuja fysiikkatestauksesta on?

 

 • Varmistaa että kuntoilua ja liikkumista voidaan toteuttaa turvallisesti ilman rajoitteita
 • Selvittää mahdolliset terveysongelmat, jotka vaativat lääketieteellistä seulontaa
 • Auttaa kohdentamaan keskittymisen tavoitteiden kannalta oikeisiin asioihin sekä antaa mahdollisuuden mukauttaa harjoittelua testitulosten osoittamaan suuntaan
 • Luo sitoutumista ja vastuullisuutta omaa kuntoilu- tai urheiluprojektia kohtaan sekä antaa selkeän tarkoituksen että mitattavan tavoitteen
 • Tarjoaa konkreettisia tavoitteita lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä lisää harjoittelun säännöllisyyttä että harjoitussuunnitelman noudattamista
 • Positiivinen palaute ja kehityksen todentaminen, esimerkiksi prosenteissa ilmoitettuna, on huikea motivaattori jatkon kannalta. Ne antavat todisteen edistymisestä ja vahvistavat, että tehdyt ponnistelut kannattavat

 

 

"Numeroilla on tapana ottaa miestä kädestä ja johtaa hänet edistyksen polulle"

Pythagoras

 

Mitä on lihastasapaino, liikkuvuus ja kehonhallinta?

Lihastasapaino kuvaa lihasvoiman ja liikkuvuuden välistä vuorovaikutusta. Käytännössä lihastasapaino voi olla kehonhallintaa niin arkisissa askareissa kuin urheilulajissakin.

Lihastasapainon testauksella pyritään ilmentämään henkilön kykyä käyttää omaa kehoa, siinä piileviä rajoitteita ja riskitekijöitä sekä toisaalta vahvuuksia. Urheilijoiden kohdalla tämä tarkoittaa etenkin kykyä käyttää kehoa lajissa vaadittaviin liikesuorituksiin.

Hyvään lihastasapainoon liittyy ryhtitekijöiden ja kehonhallinnan lisäksi lihasten kalvorakenteiden joustavuus, nivelrakenteiden jousto suhteessa nivelten tukevuuteen, nivelten optimaalinen toiminta, hermokudoksen esteetön liukuminen liikkeen aikana sekä kyky reagoida virheettömästi kehon ulkoisiin tekijöihin.

Osta kehotestaus

Mitä on voima ja räjähtävyys?

Hermolihasjärjestelmä on ”vastuussa” lihasvoimasta ja sitä kautta myös ihmiskehon liikkeestä. Voima synnyttää liikettä ja se on keskeinen tekijä kaikessa kuntoilussa, urheilussa ja arjen hyvinvoinnissa.

Suurimmassa osassa urheilulajeja liikutellaan omaa kehonpainoa, joten lähtökohtana on omata riittävän hyvä suhteellinen voimataso. Hyvät voimatasot lisäävät myös liikkeen taloudellisuutta ja parantavat siltä osin kestävyyttä.

Liikkeelle lähdöissä, suunnanmuutoksissa ja lyöntisuorituksissa tarvitaan ennenkaikkea räjähtävää voimantuottoa sekä kineettisen ketjun hallintaa. Räjähtävyys on ominaisuus joka saa ihmiskehon liikkeelle nopeasti tai pelivälineeseen kovan lähtönopeuden.

Osta voimatestaus

Mitä on aerobinen kunto?

Aerobinen kunto on yksi tärkeimmistä fyysisen kunnon osa-alueista. Aerobisen järjestelmän eli sydämen, keuhkojen ja verisuonten tärkein tehtävä on kuljettaa happea ja energiaa koko kehon lihaksiin.

Hyvästä aerobisesta kunnosta on monia terveydellisiä etuja. Se laskee riskiäsi sydän ja verenkiertoelimistön sairauksiin, korkeaan verenpaineeseen, diabetekseen ja muihin sairauksiin. Urheilussa kestävyysominaisuudet ovat kaikki kaikessa. Hyvässä kunnossa jaksat harjoitella laadukkaammin ja pelaat paremmin.

Aerobiseen kuntoon vaikuttaa ikä, sukupuoli, harjoitustausta ja perintötekijät. Ihmisen paras aerobinen kunto ajoittuu yleensä 15 ja 30 ikävuoden välille ja laskee sitten jatkuvasti iän mukana.  Passiivisella, liikkumattomalla ihmisellä keskimääräisen maksimaalisen aerobisen kapasiteetin lasku vuosikymmenessä on 10% ja säännöllisesti liikkuvalla alle 5%.

Osta kuntotestaus